logo
Twoja codzienna porcja zdrowia
Get Adobe Flash player

Wielu osób już słyszało o różnego rodzaju dolegliwościach czy chorobach, które dzięki zastosowaniu preparatów OKG udało się ograniczyć lub nawet wyeliminować. Ale tak naprawdę produkty te nie są przeznaczone do rozwiązywania konkretnych problemów, takich jak na przykład: ból gardła, boleści pęcherzyka żółciowego, wysoki poziom cholesterolu czy wysokie ciśnienie krwi. Głównym ich zadaniem jest utrzymanie równowagi biologicznej środowiska wewnętrznego organizmu. W przypadku, kiedy nastąpi jej zachwianie, mają zadanie wspierać organizm w przywracaniu utraconej harmonii.

"Produkty OKG są opracowane w taki sposób, aby wspomagały utrzymanie równowagi i harmonii w organizmie."

Współczesna klasyczna (alopatyczna) medycyna dzieli się na coraz bardziej wyspecjalizowane dziedziny. Większość z nich niestety widzi tylko tę część pacjenta, nad którą sama prowadzi badania. W praktyce to działa tak, że w większości przypadków, jeżeli z jakąś poważniejszą dolegliwością zdrowotną odwiedzimy gabinet lekarski, nasza wizyta nic nie rozwiąże. Zazwyczaj zostaniemy odesłani do jakiegoś lekarza specjalisty. Jeśli problem okaże się być bardziej złożony, nasz specjalista wyśle ​​nas do innego specjalisty ... Niestety cały system medycyny zachodniej jest zbudowany tak, że nie istnieje nikt, kto by na pacjenta i jego problem spojrzał kompleksowo. Lekarze nas "rozćwiartowali": oczy leczymy u okulisty, uszy u laryngologa itd.. Ale ciało ludzkie funkcjonuje jako całość! Nie wolno oddzielać objawów choroby od osoby, która na nią cierpi, nie można oddzielać zdrowia fizycznego człowieka od jego psychiki, nie należy patrzeć na pacjenta jak na podrzędny obiekt, którego w ogóle nie trzeba wysłuchać ...! Człowiek jest jednością, na którą składają się ciało i jego problemy fizyczne, przejawy psychiki a także zachowania i relacje z otoczeniem. Nie wystarczy więc wyeliminować fizyczne objawy choroby, konieczna jest przede wszystkim regulacja i harmonizacja wszystkich procesów zachodzących w organizmie - zarówno fizycznych jak i psychicznych.

"Nie wystarczy więc wyeliminować fizyczne objawy choroby, konieczna jest przede wszystkim regulacja i harmonizacja wszystkich procesów zachodzących w organizmie - zarówno fizycznych jak i psychicznych"

"W taki właśnie sposób działają preparaty OKG. W przypadkach zachwiania równowagi mają za zadanie wspierać organizm w przywracaniu utraconej harmonii."

Produkty firmy OKG są połączeniem wielowiekowej mądrości i tradycji (ponad 5000 lat) z wynikami najnowszych badań naukowych oraz z najnowocześniejszymi technologiami. Surowce, które są stosowane do produkcji naszych produktów są starannie wyselekcjonowane i kontrolowane. Pochodzą nie tylko z Europy Środkowej, ale także z czystych obszarów górskich oraz głębin morskich Europy Północnej, z terenów Europy Południowej (basenu Morza Śródziemnego), a także z Azji i Afryki: z Chin, Indii, Sri Lanki, Iranu, Turcji czy z Egiptu.

"Wszystkie surowce są starannie sprawdzane nie tylko ze względu na miejsce pochodzenia, ale również pod kątem zawartości i czystości deklarowanych składników."

"Produkty OKG są produkowane z najwyższą starannością i z troską o zdrowie ludzkie."

"Produkty OKG mają za zadanie wspierać organizm w przywracaniu utraconej harmonii w przypadkach, kiedy nastąpi jej zachwianie. Jest to zgodne z ideami tradycyjnej medycyny chińskiej, która jest podstawą przy opracowaniu i produkcji preparatów OKG."

Podczas gdy medycyna konwencjonalna usiłuje wyeliminować chorobę, zwalczając ją często przy pomocy bardzo silnych środków chemicznych, medycyna chińska stara się poprawić stan zdrowia całego organizmu. I to jest właśnie zasadnicza różnica pomiędzy medycyną tradycyjną i chińską. Warto zauważyć, że obie metody różnią, a nawet do pewnego stopnia stoją w stosunku do siebie w opozycji. TMC jest kompleksowym systemem narzędzi i technik opracowanych i wdrożonych w celu przywracania i poprawy zdrowia. Chociaż naukowe podstawy medycyny chińskiej są często przedmiotem dyskusji w kręgach zachodnich naukowców, nikt nie może zaprzeczyć, że posiada ona dużą skuteczność terapeutyczną.

"Podczas gdy medycyna konwencjonalna usiłuje wyeliminować konkretną chorobę, zwalczając ją często przy pomocy bardzo silnych medykamentów, medycyna chińska stara się poprawić stan zdrowia całego organizmu."

Zestaw metod terapeutycznych w medycynie chińskiej posiada długowieczną tradycję. Został on stworzony w ciągu ostatnich 5000 lat, a większość receptur i metod stosowana jest niemal bez zmian do dnia dzisiejszego. Nie można dokładnie ustalić początków ziołolecznictwa w Chinach. Pierwsze zapisy historyczne odnoszą się do Shen Nonga, który żył około 4700 lat temu. Według legendy Shen Nong nauczył ludzi uprawy roślin. Wypróbował na sobie wiele rodzajów ziół i starał się pojąć istotę ich działania terapeutycznego. Legenda mówi, że spróbował otruć się ponad 70 razy, ale zawsze udało mu się wyleczyć się przy pomocy ziół. Uczył więc ludzi, w jaki sposób korzystać z poszczególnych ziół. Pozostawił po sobie zielnik, w którym zgromadził 365 preparatów leczniczych, głównie ziołowych, ale także z minerałów i produktów zwierzęcych. Inną ważną osobistością i równocześnie założycielem TMC jest Huang Di, Żółty Cesarz, który żył około roku 2500 p.n.e.. Jest on autorem "Księga Medycyny Wewnętrznej", która do dziś jest postrzegana jako czołowy traktat tradycyjnej medycyny chińskiej. Oprócz ziołowych preparatów leczniczych wprowadził do niej inne metody terapeutyczne, takie jak akupunktura, moksybucja, ćwiczenia, masaże czy diety.

Władcy Chin zawsze wspierali rozwój medycyny. Lekarzom stwarzali komfortowe warunki do ich pracy i rozwoju, a efektem tego było szereg ciekawych odkryć rozszerzających możliwości TMC.

O jej skuteczności świadczy również fakt, że lekarze chińscy dożywali się podeszłego wieku w doskonałym zdrowiu, mimo że byli odpowiedzialni za zdrowie cesarzy, którzy, jak wiadomo, odpowiednio oceniali sukcesy i porażki swoich poddanych. Lata największego rozwoju TMC przypadły na okres panowania dynastii Tang (617-906). Dwór cesarski zwrócił się wówczas do najbardziej znanych lekarzy i uzdrowicieli w całym imperium, aby swoją wiedzą przyczynili się do opracowania nowej księgi medycznej. Dzieło to, napisane i wydane w latach 657 – 659, zawierało opis 884 leków. Od tego czasu, niemal każda dynastia publikowała nowe wydanie ksiąg medycznych. Pierwszy cesarz dynastii Tang założył także w roku 629 pierwszą szkołę ziołolecznictwa w Chinach. Porównajmy: W Chinach władze cesarstwa zaczęły wspierać studia medyczne już od roku 443 a w roku 642 zostało otwarte Cesarskie Kolegium Medyczne. W tych samych czasach na ziemiach osiedlonych przez plemiona słowiańskie powstało państwo Samona a dopiero około dwustu lat później Rzesza Wielkomorawska.

"W Chinach władze cesarstwa zaczęły wspierać studia medyczne już około roku 443 a w roku 642 zostało otwarte Cesarskie Kolegium Medyczne. W tych samych czasach na ziemiach osiedlonych przez plemiona słowiańskie powstało państwo Samona a dopiero około dwieście lat później Rzesza Wielkomorawska"

Podobnie jak w kulturze zachodniej, gdzie leczeniem zajmowali się kapłani lub szamani, wczesna chińska medycyna była także ściśle związana z religią - w tym przypadku z taoizmem. Ta stara filozofia koncentruje się na osiągnięciu dobrobytu, długowieczność, a nawet nieśmiertelności w harmonii z naturą. Taoiści wierzyli w dualistyczną naturę świata i dali podstawy do powstania "Teorii Pięciu Przemian (elementów)."

Całą skomplikowaną strukturę medycyny chińskiej można podsumować w kilku podstawowych punktach, z których najważniejszymi są nauki o Yin i Yang oraz Teoria Pięciu Przemian. TMC wykorzystuje zasady Yin i Yang oraz Teorię Pięciu Przemian dla objaśnienia przyczyn każdej choroby. Ale nie należy tu podlegać pozorom pozornej prostoty. Chińska medycyna jest bardzo kompleksowa, a równocześnie bardzo skomplikowana i trudna, zwłaszcza dla "postrzegania zachodniego", diametralnie różniącego się od chińskiego.

Jak już wiemy, TCM istnieje już tysiące lat. Od zarania swoich dziejów, w sposób naturalny, rozwija się, odkrywa nowe środki i procedury, ale jej podstawy (reguły i metody) pozostają od starożytności aż do naszych czasów bez zmian. Dzisiejsza medycyna chińska siłą rzeczy w wielu względach różni się od tej tradycyjnych z przed wieków, ale jej zasady fundamentalne, jak również skuteczność terapeutyczna, pozostają niezmienne, pomimo wpływów współczesnej cywilizacji. Tysiące lat licząca tradycja ziołolecznictwa w medycynie chińskiej nie upadła w zapomnienie, ale wręcz na odwrót, w czasach dzisiejszych coraz więcej lekarzy i uzdrowicieli pojmuje jej sens i znaczenie.

"Tysiące lat licząca tradycja ziołolecznictwa w medycynie chińskiej nie upadła w zapomnienie, ale wręcz na odwrót w czasach dzisiejszych coraz więcej lekarzy i uzdrowicieli pojmuje jej sens i znaczenie."

"Nasz organizm każdego dnia jest narażony na kontakt z wieloma toksynami, które wchłania."

W czasach dzisiejszych żyjemy bardzo szybko i intensywnie, spożywamy żywność konserwowaną zamiast naturalnej i poruszamy się w zanieczyszczonym środowisku naturalnym. Nasz organizm każdego dnia jest narażony na kontakt z wieloma toksynami, które wchłania.

"Ogólnie rzecz biorąc, brakuje nam 60% zalecanej ilości składników odżywczych."

Organizm ludzki jest bardzo wyrafinowanym urządzeniem, które może skutecznie zarządzać energią dostarczaną w pożywieniu i samo może bronić się przed niekorzystnymi wpływami czynników zewnętrznych. Ale niewiele osób potrafi tak korygować swoją dietę, aby zawierała wszystkie niezbędne dawki poszczególnych substancji, które sprawiają, że organizm jest w stanie utrzymać pożądaną wydajność. Generalnie brakuje nam 60% zalecanej ilości składników odżywczych. Ponadto nasz organizm nie jest przystosowany do strawienia ogromnej ilości substancji chemicznych zawartych w naszym pożywieniu. Niektóre z nich potrafi przetworzyć na swoją korzyść, ale większość toksyn musi usunąć. Ale z tym daje sobie radę tylko do pewnego stopnia.

"Produkty OKG znacząco ułatwiają trawienie, metabolizm oraz wydalanie substancji niepożądanych."

Produkty OKG znacząco ułatwiają trawienie, metabolizm oraz wydalanie substancji niepożądanych, zawartych w pożywieniu, czyli wywierają wpływ na przebieg procesów, które znacząco przyczyniają się do starzenia i zużycia organizmu. Ponadto dostarczają ważnych witamin, minerałów, nienasyconych kwasów tłuszczowych itd.

Produkty OKG korzystnie wpływają na:

  • trawienie = jelita
  • przemianę materii = wątrobę
  • wydalanie = nerki i wątrobę
  • powierzchnię ciała = skórę
  • ogólną odporność organizmu

Preparaty produkowane przez firmę OKG:

  • są wytwarzane ze składników naturalnych, nie zawierają żadnych konserwantów ani stabilizatorów chemicznych
  • są zatwierdzone i zarejestrowane przez właściwe organy administracji państwowej (w Polsce GIS)
  • działają bardzo skuteczne, a ich skuteczność jest znacząco wyższa w przypadkach wzajemnego oddziaływania

"Każdy dodatkowo zastosowany preparat OKG wzmacnia działanie już używanych!"

Zpět nahoru